اخبار > فرآیند انجام کار آموزی از طریق دریافت معرفی نامه  چاپ        ارسال به دوست

فرآیند انجام کار آموزی از طریق دریافت معرفی نامه

فرآیند انجام کار آموزی از طریق دریافت معرفی نامه

درخواست کارآموزی از طریق معرفی نامه

 

1 - ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی
دانشجویان متقاضی اخذ واحد کاراموزی، در گام اول باید در سامانه ملی کارآموزی به آدرس karamouz.irost.org  ثبت نام به عمل آورند

2 - تایید ثبت نام در سامانه توسط مرکز کارآفرینی
در این مرحله، اطلاعات وارد شده در سامانه باید توسط کارشناس مربوطه در مرکز کارآفرینی تایید شود.
 
3 - دانلود فرم درخواست کارآموزی
متقاضیان باید فرم درخواست کارآموزی را از سایت مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران دریافت کنند

4 - تکمیل فرم و ارائه به مدیرگروه و کارشناس آموزش دانشکده
در این مرحله، درخواست اولیه دانشجو توسط مدیر گروه و کارشناس آموزش دانشکده مربوطه بررسی می شود. در صورت تایید درخواست در دانشکده، استاد کاراموزی دانشجو تعیین شده و محل کارآموزی توسط دانشجو و با مشورت استاد کاراموزی انتخاب خواهد شد. دقت شود که در این فرم، نام محل کارآموزی درخواستی دانشجو به طور دقیق و رسمی ذکر شود. همچنین دانشجویان دقت بفرمایند که محل کارآموزی انتخاب شده باید متناسب با رشته مربوطه و همچنین دارای شماره ثبت، شناسه ملی و به طور کلی شناسنامه دار و معتبر باشد.

5 - بررسی و تایید درخواست کارآموزی توسط مرکز کارآفرینی
درخواست دانشجو بعد از طی مراحل لازم در دانشکده، جهت بررسی صلاحیت واحد صنعتی، برای کارشناس مربوطه در مرکز کارآفرینی ارسال خواهد شد.

6 - صدور معرفی نامه برای کارآموز
پس از بررسی محل درخواستی دانشجو توسط کارشناس مربوطه، در صورت تایید صلاحیت واحد صنعتی، درخواست دانشجو تایید شده و معرفی نامه دانشجو برای واحد صنعتی صادر می شود.

7 - دریافت معرفی نامه توسط کارآموز از مرکز کارآفرینی
لازم است دانشجو از طریق مرکز کارآفرینی، پیگیر دریافت معرفی نامه خود باشد.

8 - ارائه معرفی نامه به واحد پذیرنده

دانشجویان متقاضی گذراندن دوره کارآموزی با ارائه معرفی نامه خود به واحد پذیرنده و با هماهنگی آنها، دوره کارآموزی خود را آغاز می کنند.

9 - شروع دوره کارآموزی
کارآموزان باید مدت تعیین شده برای دوره کارآموزی خود را به صورت کامل و در واحد پذیرنده سپری کنند. این مدت برای دانشجویان رشته های فنی و مهنسی 300 ساعت، برای دانشجویان رشته میکروبیولوژی 240 ساعت، برای دانشجویان رشته شیمی کاربردی 160 ساعت، برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی 136 ساعت، و برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی 120 ساعت.(سایر رشته ها نیز مطابق آیین نامه آموزشی).

10 - پایان دوره کارآموزی
بعد از پایان دوره کاراموزی، دانشجویان باید نامه پایان دوره‌ی خود که خطاب به مرکز کارآفرینی دانشگاه صادر شده را از واحد پذیرنده دریافت نمایند. لازم است در این نامه تاریخ دقیق آغاز و پایان دوره کاراموزی و همچنین ساعات گذرانیده شده ذکر شده باشد.

11 - دانلود فرم ارزیابی نهایی
دانشجویان می توانند فرم ارزیابی نهایی کارآموزی را از وبسایت مرکز کارآفرینی دانلود کنند.
12 - تکمیل فرم در واحد پذیرنده
فرم ارزیابی نهایی چند مرحله دارد. در ابتدا و در اولین گام لازم است نمره دریافتی دانشجو، توسط مسئول کاراموزی وی در واحد پذیرنده، در فرم ارزیابی ثبت شده، و فرم توسط مسئول مربوطه مهر و امضا شود.

13 - ارائه فرم ارزیابی نهایی و نامه پایان دوره به مرکز کارآفرینی
در این مرحله دانشجو باید فرم ارزیابی نهایی و نامه پایان دوره خود را جهت تایید به کارشناس مربوطه در مرکز کارآفرینی ارائه دهد.

14 - تایید فرآیند کارآموزی توسط مرکز کارآفرینی
درصورت نبود ایراد در مدراک ارائه شده، صحت دوره کارآموزی دانشجو توسط این مرکز تایید خواهد شد.

15 - درج نمره توسط استاد کارآموزی
در این مرحله استاد کارآموزی، با توجه به گزارش دانشجو از دوره کارآموزی و انتظارات خود، نمره دانشجو را در فرم ارزیابی نهایی درج خواهد کرد.

16 - ثبت نمره توسط کارشناس آموزش دانشکده
پس از ثبت نمره توسط استاد و تایید مدیر گروه، فرم ارزیابی نهایی در نهایت در اختیار کارشناس اموزش قرار خواهد گرفت تا  نمره دانشجو را ثبت کند


پایان

 

درخواست_کارآموزی_از_طریق_سامانه_ملی_کارآموزی

 

برای داشتن فایل مسیر انجام مراحل فایل PDF  زیر را دانلود نمایید .دانلود فايل : کارآموزی__معرفی_نامه.pdf ( 2204KB )


١٣:٠٧ - شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩    /    شماره : ٢٦٩٥٥    /    تعداد نمایش : ١٠٣٣خروج