اخبار > فرآیند انجام کار آموزی از طریق سامانه ملی کارآموزی  چاپ        ارسال به دوست

فرآیند انجام کار آموزی از طریق سامانه ملی کارآموزی

فرآیند انجام کار آموزی از طریق سامانه ملی کارآموزی

فرآیند انجام کار آموزی از طریق سامانه ملی کارآموزی


1 - دانلود فرم درخواست کارآموزی


2 - تکمیل فرم و ارائه به کارشناس آموزش دانشکده


3 - ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی


4 - تایید ثبت نام در سامانه توسط مرکز کارآفرینی


5 - انتخاب محل کارآموزی توسط کارآموز

در این مرحله، دانشجو با تایید استاد کاراموزی، واحدی را از طریق بخش جایابی سامانه ملی کارآموزی به عنوان واحد پذیرنده انتخاب می کند.
6 - تایید کارآموز توسط واحد پذیرنده

واحد پذیرنده درخواست دانشجو را بررسی و در صورت تطابق با انتظارات، تایید می کند.  

7 - صدور معرفی نامه توسط مرکز کارآفرینی
در این مرحله مرکز کارآفرینی معرفی نامه دانشجو را برای واحد پذیرنده ارسال خواهد کرد.

8 - تایید معرفی نامه توسط واحد پذیرنده
واحد پذیرنده پس از دریافت معرفی نامه، شروع دوره کارآموزی دانشجو را اعلام خواهد کرد.

9 - شروع دوره کارآموزی

10 - پایان دوره کارآموزی

11 - دانلود فرم ارزیابی نهایی

12 - تکمیل فرم در واحد پذیرنده

13 - ارائه فرم ارزیابی نهایی و نامه پایان دوره به مرکز کارآفرینی

14 - تایید فرآیند کارآموزی توسط مرکز کارآفرینی

15 - درج نمره توسط استاد کارآموزی

16 - ثبت نمره توسط کارشناس آموز

 

پایان

 

درخواست_کارآموزی_از_طریق_سامانه_ملی_کارآموزی

برای داشتن فایل مسیر انجام مراحل فایل PDF  زیر را دانلود نمایید .دانلود فايل : سامانه_ملی_کارآموزی.pdf ( 2127KB )


١٣:٠٤ - شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩    /    شماره : ٢٦٩٥٤    /    تعداد نمایش : ٦٩٩خروج