معاونت

حسین حسین زاده


حسین حسین زاده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

معاون مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران از 92 تا کنون

معاون مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه مازندران 95-96

مدیر کمیته اجرایی همایش کارآفرینی و توسعه پایدار

مدیر کمیته اجرایی همایش کارآفرینی و رقابت پذیری

مدیر کمیته اجرایی همایش کارآفرینی و رشد اقتصادی

عضو کمیته اجرایی همایش کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

منتور کسب و کار رویداد استارت آپ سال 94 دانشگاه مازندران

منتور کسب و کار رویداد استارت آپ سال 96 دانشگاه مازندران

 منتور کسب و کار رویداد استارت آپ سال 97 دانشگاه مازندران

تسهیلگر اولین رویداد استارت آپی دانش آموزی کشور بابلسر

منتور کسب و کار اولین رویداد استارت آپی توزیع برق کشور پژوهشکده نیرو تهران

تسهیلگر اولین رویدا استارت آپی صنعت دی۹۷

منتور کسب و کار رویداد استارت آپی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تسهیلگر رویداد استارت آپی مسابقات جهانی روبونیک دانشگاه نوشیروانی بابل

مدیر اجرایی کافه کارآفرینی دانشگاه مازندران آذر ۹۷

دبیر کمیته اجرایی دومین رویداد استارت آپی صنعت

مدرس کارگاه های کسب و کار و ارائه ایده و ...

تلفن تماس: 35303670-011 

تلفن داخلی : 3670


امتیازدهی